Ketagihan

Ketagihan adalah satu keadaan di mana individu obsesi dengan bahan atau tingkah laku yang merosakkan diri. Dapatkan maklumat berkaitannya di sini.

Teroka lebih banyak topik Ketagihan