Pengiklanan

Sila email kami di [email protected] untuk informasi jualan media. Untuk memastikan pertanyaan anda ditujukan kepada Kumpulan Jualan kami, pastikan maklumat lengkap mengenai keperluan pengiklanan serta sila nyatakan minat anda dalam bidang berikut:

Consumer Advertising: Consumer Package Goods

Consumer Advertising: Pharmaceutical and Medical Device

Professional Advertising to Healthcare Professionals

Terima Kasih!

Info Kesihatan
Alat Kesihatan
Komuniti