Hello Health Group - Terma Penggunaan

Terma dan Syarat Penggunaan

SILA BACA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN BAIK SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Dengan menggunakan laman sesawang ini, ia menandakan persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua Terma dan Syarat penggunaan ini, jangan gunakan laman sesawang ini!

Hello Health Group Pte. Ltd. dan laman sesawang anak syarikatnya iaitu “Hello Health Group” ,, boleh menyemak dan mengemas kini Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Penggunaan laman sesawang Hello Health Group (“Laman Sesawang Hello Health Group”, atau “Laman” oleh anda secara berterusan adalah bermakna anda menerima perubahan tersebut.

Penafian Hello Health

Kandungan Laman Hello Health Group, seperti teks, grafik, gambar, maklumat yang diperoleh dari pemberi lesen Hello Health Group, dan bahan lain yang terdapat di Laman Hello Health Group (“Kandungan”) hanya untuk tujuan maklumat. Kandungan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti nasihat, diagnosis, atau rawatan perubatan profesional. Sentiasa dapatkan nasihat doktor atau pakar kesihatan lain yang berkelayakan dengan sebarang pertanyaan yang anda ada mengenai keadaan perubatan. Jangan sesekali mengabaikan atau melewatkan nasihat perubatan profesional hanya kerana sesuatu yang telah anda baca di Laman Hello Health Group.

Hello Health Group dan laman sesawangnya tidak memberikan diagnosis, rawatan atau nasihat perubatan.

Sekiranya anda fikir diri mungkin mengalami kecemasan perubatan, segera hubungi dan kunjungi doktor atau talian kecemasan 999. Hello Health Group tidak menyaran atau menyokong sebarang ujian, doktor, produk, prosedur, pendapat, atau maklumat lain yang mungkin disebutkan di Laman. Bergantung pada maklumat yang diberikan oleh Hello Health Group, pekerja Hello Health Group, atau orang lain yang muncul di Laman atas jemputan Hello Health Group, atau pelawat lain ke Laman ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman sesawang ini mungkin mengandungi bahan yang berkaitan dengan kesihatan atau perubatan yang eksplisit secara seksual. Sekiranya anda mendapati bahan-bahan ini menyinggung perasaan, anda mungkin tidak mahu meneruskan untuk menggunakan Laman sesawang kami.

Privasi Kanak-kanak

Kami komited untuk melindungi privasi kanak-kanak. Anda harus sedar bahawa Laman web ini tidak bertujuan atau direka untuk menarik perhatian kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak akan pernah mengumpul maklumat peribadi dari kanak-kanak yang di bawah usia 13 tahun.

Penggunaan Kandungan

Hello Health Group memberi kebenaran kepada anda untuk melihat atau memuat turun satu salinan bahan di Laman Hello Health Group semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial jika anda menyertakan notis hak cipta di hujung bahan tersebut, misalnya: “© 2021, Hello Kumpulan Kesihatan Pte. Ltd. Semua hak cipta terpelihara”dan pemberitahuan hak cipta dan hak milik lain yang terkandung dalam Kandungan. Sebarang peraturan khas untuk penggunaan perisian tertentu dan bahan lain yang dapat diakses di Laman Hello Health Group mungkin boleh disertakan di tempat lain di dalam Laman dan dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan rujukan.

Kandungan dilindungi oleh hak cipta berdasarkan undang-undang Singapura dan negara lain. Hak milik untuk kandungan tetap berada di Hello Health Group atau pemberi lesennya. Sebarang penggunaan Kandungan yang tidak diizinkan secara tegas oleh Terma dan Syarat ini adalah melanggar Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang lain. Kandungan dan fitur boleh berubah atau diberhentikan tanpa sebarang notis mengikut budi bicara editorial Hello Health Group. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas di sini adalah hak milik Hello Health Group dan pemberi lesennya.

Sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan Kandungan secara automatik akan berakhir dan anda mesti segera memusnahkan salinan yang anda buat dari mana-mana bahagian Kandungan.

Liabiliti Hello Health Group dan Pelesennya

Penggunaan Laman Sesawang Hello Health Group adalah atas risiko anda sendiri.

Semasa menggunakan Laman Hello Health Group, maklumat akan dihantar melalui media yang mungkin di luar kawalan dan bidang kuasa Hello Health Group serta pembekalnya. Oleh itu, Hello Health Group tidak bertanggung jawab atas atau berkaitan dengan kelewatan, kegagalan, gangguan, atau kerosakan mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan Laman Hello Health Group.

Laman Hello Health Group dan kandungannya disediakan “sebagaimana adanya”. Hello Group Health, PELESEN DAN PEMBEKAL, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN PIHAK KETIGA ‘ HAK, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Hello Health Group, pelesennya, dan pembekalnya tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai perkara berikut:

  • Ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, ketepatan, atau kesesuaian pada masa kini Kandungan, perisian, teks, grafik, pautan, atau komunikasi yang disediakan di atau melalui penggunaan Laman Hello Health Group atau Hello Health Group.
  • Kepuasan terhadap setiap peraturan kerajaan yang memerlukan pengungkapan maklumat mengenai produk ubat yang dipreskripsikan atau persetujuan atau pematuhan mana-mana alat perisian berkenaan dengan Kandungan yang terdapat di Laman Hello Health Group.

Dalam apa jua keadaan, Hello Health Group, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman Hello Health Group akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, kerosakan sampingan dan akibatnya, kecederaan/kematian, kehilangan keuntungan, atau kerosakan yang disebabkan oleh kehilangan data atau gangguan perniagaan) yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Laman Hello Health Group atau Kandungannya, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, hukuman, atau teori undang-undang lain, dan sama ada Hello Health Group , pemberi lesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebut di Laman Kumpulan Kesihatan Hello diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Hello Health Group, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman Hello Health Group hanya akan bertanggungjawab setakat kerosakan sebenar yang ditanggung oleh anda, tidak melebihi SGD. $ 1000. Hello Health Group, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman Hello Health Group tidak bertanggungjawab atas sebarang kecederaan diri, termasuk kematian, yang disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan Laman atau Kandungan anda. Segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan penggunaan Laman atau Kandungan anda harus dibawa dalam satu (1) tahun dari tarikh peristiwa yang menimbulkan tindakan tersebut terjadi. Penyelesaian di bawah Terma dan Syarat ini adalah eksklusif dan terhad kepada yang diperuntukkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini.

Pengiklanan, Pencarian dan Pautan ke Laman Lain

Hello Health Group boleh menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga. Hello Health Group juga boleh memilih laman web tertentu sebagai respon keutamaan terhadap istilah carian yang anda masukkan dan Hello Health Group mungkin bersetuju bagi membenarkan pengiklan untuk menanggapi istilah carian tertentu dengan iklan atau kandungan yang ditaja. Hello Health Group tidak menyaran dan tidak menyokong kandungan di mana-mana laman web pihak ketiga. Hello Health Group tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga yang dipautkan, laman web yang dibingkai dalam Laman Hello Health Group, laman web pihak ketiga yang disediakan sebagai hasil carian, atau iklan pihak ketiga, dan tidak membuat pernyataan mengenai kandungannya. Penggunaan laman web pihak ketiga oleh anda adalah risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk laman web tersebut. Hello Health Group tidak menyokong sebarang produk, servis, atau rawatan yang diiklankan di Laman Hello Health Group. Untuk maklumat lebih lanjut, baca Polisi Pengiklanan dan Polisi Penajaan kami.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi, dan membela Hello Health Group, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pelesen, dan pembekal, agar tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan atau tuntutan, liabiliti dan penyelesaian termasuk tanpa had, yuran perakaunan dan perakaunan yang munasabah, berlaku dari, atau diduga disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat.

Umum

Hello Health Group berpengkalan di Singapura, Republik Singapura dengan pejabat utama di Singapura, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Taipei, Mumbai, Phnom Penh, Yangon, Bangkok dan Ho Chi Minh City.

Peruntukan berikut bertahan setelah berakhirnya atau berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apa pun: Liabiliti, Penyerahan Pengguna, Ganti Rugi, Bidang Kuasa, dan Perjanjian Lengkap.

Bidang kuasa

Anda dengan tegas bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif untuk sebarang pertikaian dengan Hello Health Group, atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web Hello Health Group oleh anda, berada di mahkamah Republik Singapura dan anda selanjutnya bersetuju dan menyatakan kebenaran untuk menjalankan bidang kuasa di mahkamah Republik Singapura sehubungan dengan perselisihan tersebut termasuk tuntutan yang melibatkan Hello Health Group atau sekutu, anak syarikat, pekerja, kontraktor, pegawai, pengarah, penyedia telekomunikasi, dan penyedia kandungan.

Terma dan Syarat ini diatur oleh undang-undang dalaman Republik Singapura, tanpa menghiraukan konflik prinsip undang-undangnya. Sekiranya ada ketentuan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, tidak sahnya peruntukan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan peruntukan yang tersisa dari Terma dan Syarat ini, yang akan tetap berlaku dan berkuat kuasa sepenuhnya. Tiada pengabaian mana-mana Terma dan Syarat ini akan dianggap sebagai pengabaian selanjutnya atau berterusan dari terma atau syarat atau terma atau syarat lain.

Prosedur Pemberitahuan dan Penghapusan, Ejen Hak Cipta

Sekiranya anda percaya sebarang bahan yang dapat diakses di atau dari Laman web ini melanggar hak cipta, anda boleh meminta penghapusan bahan tersebut (atau akses ke dalamnya) dari laman web ini dengan menghubungi ejen hak cipta Hello Health Group (dikenal pasti di bawah) dan memberikan maklumat berikut:

  • Pengenalpastian karya berhak cipta yang anda percayai dilanggar. Huraikan karya tersebut, dan jika boleh, sertakan salinan atau lokasi (mis., URL) versi karya yang dibenarkan.
  • Pengenalpastian bahan yang anda fikirkan melanggar dan lokasinya. Terangkan bahannya, dan berikan URLnya atau maklumat lain yang berkaitan yang membolehkan kami mencari bahan tersebut.
  • Nama, alamat, nombor telefon dan (jika ada) alamat e-mel anda.
  • Pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa aduan penggunaan bahan tersebut tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.
  • Pernyataan bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat, dan menunjukkan bahawa “di bawah hukuman sumpah palsu,” anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.
  • Tandatangan bertulis atau elektronik dari pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa.

Ejen Hello Health Group yang boleh dirujuk jika ada masalah hak cipta yang berkaitan dengan laman sesawang ini adalah seperti berikut:

Hello Health Group Pte. Ltd.

Attn: Office of Privacy

10 Anson Road 

#27-15 International Plaza 

Singapore, 079903

Republic of Singapore

Dalam usaha melindungi hak pemilik hak cipta, Hello Health Group mempertahankan polisi untuk menghentikan, dalam keadaan yang sesuai, pelanggan dan pemegang akaun Laman sesawang yang telah melakukan pelanggaran secara berulang.

Perjanjian Lengkap

Sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam “notis undang-undang” tertentu di Laman Hello Health Group, Terma dan Syarat ini dan Polisi Privasi Hello Health Group merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Hello Health Group berkenaan dengan penggunaan Laman Hello Health Group, dan Kandungan.

Terima kasih atas kerjasama anda. Kami harap laman sesawang Hello Health Group adalah berguna dan mesra untuk diguna. Pertanyaan atau komen mengenai laman sesawang ini, termasuk laporan mengenai pautan yang tidak berfungsi, harus diajukan melalui Hubungi Kami atau hantarkan aduan bertulis anda ke: Hello Health Group Pte. Ltd.Office of Privacy, 10 Anson Road, # 27-15 International Plaza 079903, Singapura, Republik Singapura

Info Kesihatan
Alat Kesihatan
Komuniti