Kelenturan & Keseimbangan

Senaman kelenturan & keseimbangan amat digalakkan untuk membantu kita mendapatkan kawalan tubuh yang baik. Dengan menguasainya, kita boleh elak kecederaan akibat terjatuh, yang selalu terjadi pada warga tua.

Teroka lebih banyak topik Kelenturan & Keseimbangan