Dr. Ahmad Fairuz Mohamed

Profil

Dr. Ahmad Fairuz Mohamed merupakan Pengarah Urusan Medi Ihsan Occupational Safety and Health (Selangor) Sdn. Bhd. Beliau juga merupakan Timbalan Dekan Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu dan Pembantu Profesor dalam bidang Kesihatan Awam, Pakar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Fakulti Perubatan, Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS), Cyberjaya.

Dr. Fairuz memegang jawatan felo dan keahlian dalam persatuan perubatan, organisasi pakar seperti Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), Akademi Perubatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (AOEMM), Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (I-2357), Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan sebagainya.

Artikel Pakar Terbaru

Info Kesihatan
Alat Kesihatan
Komuniti