Minggu Kehamilan

Minggu 5

Minggu 6

Minggu 7

Minggu 8

Minggu 9

Minggu 10

Minggu 11

Minggu 12

Minggu 13

Minggu 14

Minggu 15

Infant

Minggu 10

Lawatan pranatal ketiga

Panjang

- cm

Berat

- kg