avatarbadge

Siti Sofiah Mohd Farudz

Profil

Dr. Siti Sofiah Mohd Farudz menerima Ijazah Sarjana Muda Perubatan (MBBS Bch BAO) daripada National University of Ireland Galway. Beliau kemudiannya berkhimat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum menyertai dunia kesihatan digital bersama dengan DoctorOnCall. Dr. Siti Sofiah terus bergiat aktif dalam sektor kesihatan digital dengan kecenderungan dalam bidang SEO dan penciptaan kandungan.

Kelulusan

UNIVERSITI DAN IJAZAH

point
Ijazah Sarhana Muda Perubatan (MBBS Bch BAO)

National University of Ireland Galway

PENGALAMAN

point
House Officer

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

point
SEO & Content Writer

DoctorOnCall

point
SEO & Content Lead

DoctorOnCall