Dr Fathima Begum Syed Mohideen

Perubatan dalaman atau am · Hello Health Group

Profil

Dr Fathima Begum Syed Mohideen merupakan seorang Pakar Perunding Perubatan Keluarga dan juga Pensyarah Perubatan di Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau menamatkan  Ijazah Sarjana Muda Perubatan pada tahun 2002 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kemudiannya menerima Ijazah Lanjutan Kepakaran Perubatan Keluarga pada tahun 2015 di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selain daripada menjadi tenaga pengajar lebih daripada 6 tahun, Dr. Fathima juga banyak menghasilkan penyelidikan dan publikasi untuk buku-buku dan jurnal-jurnal perubatan

Kelulusan

UNIVERSITI DAN IJAZAH

  • Master of Medicine (Internal Medicine)

    Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

    Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

PENGALAMAN

  • Consultant Internal Medicine Consultant & Lecturer

    Universiti Sains Islam Malaysia