avatarbadge

Dr Fathima Begum Syed Mohideen

Perubatan dalaman atau am

Hello Health Group

Profil

Dr Fathima Begum Syed Mohideen merupakan seorang Pakar Perunding Perubatan Keluarga dan juga Pensyarah Perubatan di Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau menamatkan  Ijazah Sarjana Muda Perubatan pada tahun 2002 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan kemudiannya menerima Ijazah Lanjutan Kepakaran Perubatan Keluarga pada tahun 2015 di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selain daripada menjadi tenaga pengajar lebih daripada 6 tahun, Dr. Fathima juga banyak menghasilkan penyelidikan dan publikasi untuk buku-buku dan jurnal-jurnal perubatan

Kelulusan

UNIVERSITI DAN IJAZAH

point
Master of Medicine (Internal Medicine)

Universiti Kebangsaan Malaysia

point
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

PENGALAMAN

point
Consultant Internal Medicine Consultant & Lecturer

Universiti Sains Islam Malaysia