avatarbadge

Dr. Kwan Zhenli

Profil

Dr. Kwan Zhenli adalah Pakar Perunding Dermatologi di Pusat Pakar Universiti Malaya dan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS) dari Universiti Malaya pada 2008 dan berjaya mendapatkan Membership of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom (MRCP) pada 2010.

Pada 2016, beliau telah menerima Ijazah dalam bidang Advanced Master of Dermatology (Adv M Derm) di Universiti Kebangsaan Malaysia dan pada tahun yang sama, beliau juga berjaya mendapatkan Specialty Certificate in Dermatology (United Kingdom).

Untuk pengetahuan pembaca, beliau mempunyai minat yang sangat mendalam dalam bidang psoriasis dan kanser kulit.

Kelulusan

UNIVERSITI DAN IJAZAH

point
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS)

Universiti Malaya

point
Ijazah Advanced Master of Dermatology (Adv M Derm)

Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGALAMAN

point
Pakar Perunding Dermatologi

Pusat Pakar Universiti Malaya dan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM)

ANUGERAH

point

Membership of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom (MRCP)- 2010

point

Specialty Certificate in Dermatology (United Kingdom)- 2016