Pamilia Lourdunathan

Psikologi klinikal

Pamilia adalah seorang psikologis klinikal dan pelatih kesihatan di Naluri, dengan lebih 2 tahun pengalaman berkhidmat dalam bidang psikologi klinikal di sektor kerajaan dan swasta, bawah unit pediatrik dan dewasa. Beliau telah menerima ijazah sarjana dalam bidang Psikologi klinikal dan kaunseling daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan sedang meneruskan pengajian peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Psikologi di institut yang sama. Beliau juga telah menerima ijazah dalam kemahiran kaunseling berteraskan pesakit.
Pamilia juga berpengalaman sebagai ahli akedemik dan gemar melakukan kajian. Beliau kini sedang dalam proses mengimplementasikan program intervensi yang menyasarkan pembangunan emosi, tingkah laku dan kesejahteraan sosial golongan muda yang menghidapi HIV dan menetap di rumah pelindungan. Beliau sangat ghairah dalam membantu golongan gelandangan dan berpengalaman sebagai fasilitator pembantu bengkel yang berkolaborasi dengan Pertubuhan Tindakan Wanita Islam (PERTIWI) dan Pembagunan Kesejahteraan Sumber Manusia (HRW)

enEnglish

Baca Selanjutnya