Dr. Ahmad Fairuz Mohammed

Keselamatan Pekerjaan & Kesihatan Awam

Dr. Ahmad Fairuz Mohammed merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Medi Ihsan Occupational Safety and Health (Selangor) Sdn. Bhd. Beliau juga merupakan Timbalan Dekan Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu dan Pembantu Profesor dalam bidang Kesihatan Awam, Pakar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Fakulti Perubatan, Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS), Cyberjaya.

Dr. Fairuz memegang jawatan zamalah (felo) dan keahlian dalam persatuan perubatan, organisasi pakar seperti Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), Akademi Perubatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (AOEMM), Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (I-2357), Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dan sebagainya.

enEnglish

Baca Selanjutnya